Резултати

Снимки, които показват начина на работа на BELLACONTOUR и представят постигнатите резултати, като сравняват пациентите преди и след процедурите.

Преди

След

Преди

След

Зона на третиране

корем

Брой процедури

8

Цялостна редукция

12 см

Преди

След

Преди

След

Зона на третиране

корем

Брой процедури

10

Цялостна редукция

7 см

Преди

След

Преди

След

Зона на третиране

корем

Брой процедури

10

Цялостна редукция

8.3 см

Преди

След

Преди

След

Зона на третиране

корем

Брой процедури

10

Цялостна редукция

5 см

Преди

След

Преди

След

Зона на третиране

корем

Брой процедури

10

Цялостна редукция

4.8 см